Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens

ClubRacer.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen, kunt u uw gegevens laten verwijderen.
Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

ClubRacer.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken uw gegevens alleen om de door u gevraagde diensten uit te voeren.

Cookies

ClubRacer.eu maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om bij te houden hoe de site gebruikt wordt, zodat we op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Cookies stellen ons in staat om verschillende advertenties te tonen, advertentienetwerken (zoals Google Adsense) die adverteren op ClubRacer.eu, ClubRacer.be & WaterTrends.be kunnen cookies op uw pc plaatsen of webbakens gebruiken om informatie te verzamelen. ClubRacer.eu, ClubRacer.be & WaterTrends.be heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun acties en voor instructies over hoe u zich voor bepaalde zaken kunt afmelden. ClubRacer.be & WaterTrends.be privacybeleid is niet van toepassing, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Wanneer u onze website bezoekt of sommige van onze producten gebruikt, slaan de servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kunt u altijd contact opnemen met de Privacycommissie van het Ministerie van Justitie. (www.privacycommission.be), Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Kennisgeving van schending van privacy

Als U van mening bent dat een ClubRacer-lezer of -gebruiker een onwettige inbreuk maakt op Uw privacy, wordt U verzocht ClubRacer daar onmiddellijk per e-mail van op de hoogte te stellen. We zullen al onze middelen inzetten om het probleem op te sporen en actie te ondernemen.

Je privécommunicatie controleren

ClubRacer behoudt zich het recht voor om de informatie met betrekking tot de communicatie, zoals de inhoud, herkomst of bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken als we vermoeden dat deze communicatie geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als het daartoe bevel krijgt van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, kan de controle van ClubRacer alleen betrekking hebben op de berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, dat wil zeggen de informatie op een webpagina, de berichten in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.