Sinds 15 juni 1996 is CE-certificering verplicht in Europa voor pleziervaartuigen met een lengte van 2,5 tot 24 meter. Dit betekent dat zeilboot- of jachtbouwers, scheepswerven en importeurs van pleziervaartuigen verplicht zijn om hun zeilboten met een CE-certificering te verkopen. Deze verplichting geldt voor nieuw gebouwde en geïmporteerde zeilboten en jachten.

Toen de wet van kracht werd, was er een overgangsfase om botenbouwers en scheepswerven de kans te geven hun productie aan te passen. Dit betekent dat vanaf 15 juni 1998 elk nieuw te bouwen pleziervaartuig met een lengte tussen 2,5 en 24 meter moet voldoen aan de CE-eisen.

Hoe herken je een CE-gecertificeerde zeilboot of jacht?

Een zeilboot of jacht dat voldoet aan de CE-keuring is te herkennen aan het volgende:

  • Typeplaatje met fabrieks- en technische gegevens, maximaal toegestane belasting en CE-ontwerpcategorie;
  • CIN (Craft Identification Number), een code die land, bouwer, type, bouwnummer, modeljaar en leveringsdatum vermeldt;
  • Gebruikershandleiding met informatie en instructies over het vaartuig en het vaargebied;
  • Verklaring van conformiteit. Een document waarin de botenbouwer, scheepswerf of importeur van het pleziervaartuig verklaart dat het aan alle eisen voldoet. Het beschrijft ook volgens welke technische voorschriften het vaartuig is ontworpen en gebouwd.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij pleziervaartuigen niet aan de CE-certificering hoeven te voldoen:

  • kano’s
  • surfplanken
  • demonstratie- en experimentele pleziervaartuigen
  • replica’s
  • wedstrijdzeilboten en -jachten

Er is ook een uitzondering voor zeilboten die volledig door een particulier voor eigen gebruik worden gebouwd, op voorwaarde dat ze pas vijf jaar na de tewaterlating worden verkocht.

CE-ontwerpcategorieën

Bij het bepalen van de eisen werd onderscheid gemaakt tussen zeilboten, jachten en motorjachten, werd een lengtelimiet van minder of meer dan zes meter vastgesteld en werd rekening gehouden met de omstandigheden waarvoor het jacht was gebouwd. Voor de laatste zijn de ontwerpcategorieën bepaald en beschreven.

De CE-ontwerpcategorie bepaalt alleen onder welke omstandigheden de bouwer van het vaartuig aansprakelijk kan worden gesteld als er problemen optreden met het zeiljacht of motorjacht.

In de Europese Richtlijn voor pleziervaartuigen worden de ontwerpcategorieën als volgt beschreven:

Categorie ontwerpWindkrachtTypische golfhoogte (meter)
Ameer dan 8meer dan 4
Btot 8tot en met 4
Ctot 6tot en met 2
Dtot 4tot en met 0,3*

CE-categorie A
Het schip is ontworpen voor lange reizen, maar zonder abnormale omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen zich voordoen op de oceaan.

CE Categorie B
Het schip is ontworpen voor zeereizen.

CE-categorie C
Het schip is ontworpen om te varen op kustwateren, grote rivieren en meren.

CE-categorie D
Het schip is ontworpen om te varen op beschutte wateren zoals kleine meren, rivieren en kanalen. De golven kunnen af en toe oplopen tot 0,5 meter, bijvoorbeeld door golven van passerende schepen.

Tips voor kopers

Als je een zeilboot koopt, controleer dan altijd of een CE-certificaat vereist is en of de ontwerpcategorie overeenkomt met jouw vaargebieden. Op ClubRacer geven we altijd de ontwerpcategorie op.

Tips voor verkopers

Als je een boot verkoopt via ClubRacer raden we je aan om altijd de ontwerpcategorie in te voeren in het daarvoor bestemde invoerveld. Kopers hebben veel baat bij deze informatie.